Nejhlubší historie

Přidáno 25.dubna 2012 by Merijel

Překlad z japonštiny doslova znamená hůmorné obrázky a toto slove se poprvé objevilo na začátku 19.století. Začátek kreslené mangy ale sahá mnohem dál do historie...
Z této vzdálené doby se nám dochovalo přibližně 1200 svitků známých jako Čoju džinbucu giga emaki které nakreslil nějáký buddhistický mnich.
Manga se poté po svém pomalu prokousávala ke své slávě ve světě. První tištěné knihy, které obsahovaly ilustrace s umístěnými texty... Ale poté přišlo období 2. světové války a utrum....
Merijel :)

Nejhlubší historie

Přidáno 26.dubna 2012 by Merijel

Díky válečným změnám v ekonomice a politické situaci v Japonsku se manga začala vyvíjet, i když vycházela pod
přísnou cenzurou. Nejvýznamnějším umělcem té doby byl Osama Tezuka. Jeho práce významně ovlivnila styl kresby
tehdejších umělců a některé jeho prvky se objevují v kresbách i dnes. Tezuka přinesl do ranné mangy prespektivu,
pohled třetí osoby a úhly pod kterým čtenář děj sleduje. Jeho inspirací se staly animace Disneyho... a manga začla vzkvétat.
Trh se začal rozšiřovat, nové žánry a styly, také se manga tvořila pro širší věkový záběr, jelikož první generace
čtenářů začala stárnout a nechtěla přestat číst své oblíbené komiksy. Styl se neustále zdokonaloval a i nadále se
zdokonaluje. Právě z této doby pochází základní rozdělení viz.
Jestli váxs zajímé ješě něco více, budeme se muset vydat po stopách historie sami, já vím totiž už víc neprozradím ;)

Merijel ^^